Geschiedenis van Wemeldinge

Foto: Dorpsstraat Foto: Dorpsstraat

Hoe Wemeldinge aan zijn naam is gekomen is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat de plaatsnamen op -inge- tot de oudste van Zuid-Beveland behoren. De nederzetting Wemeldinge is ontstaan op een kreekrug. Zo'n kreekrug lag wat hoger dan het omringende land en bood zodoende veiligheid tegen het altijd aanwezige water. Om zich te beschermen tegen hoge vloeden werden er in Wemeldinge dicht bijeen 3 vliedbergen aangelegd. De noordelijkste vliedberg is in de 19e-eeuw afgegraven.

De vliedberg die er nu nog ligt, is met zijn 12 meter de hoogste van Zeeland. De derde vliedberg werd in de 13e-eeuw afgevlakt om gebruikt te worden als begraafplaats. In de 14e-eeuw werd hierop een parochiekerk gebouwd. Het huidige kerkgebouw van de hervormd/gereformeerde gemeente stamt uit de 15e-eeuw. De toren is beduidend ouder.

In de Cronyk van Zeeland uit 1696 staat er over Wemeldinge geschreven: "Dese Plaets is een groot en schoon Dorp, voornamentlijk hebbende een seer lange en gants wijde straet, aan beide zijden vol huisen gebouwt, aen het einde in 't Westen is een treffelijke kerk". Enkele eeuwen lang bleef Wemeldinge ongewijzigd met bebouwing rondom de kerk en langs de Dorpsstraat en leefde de bevolking hoofdzakelijk van de landbouw. Zo werden er in Wemeldinge in de 19e-eeuw 3 meestoven gebouwd. In een meestoof werd de meekrapwortel verwerkt tot een poeder waaruit een prachtige rode kleurstof werd gemaakt. Daarnaast werden er 2 molens gebouwd, De Hoop in 1866 en de Aeolus enige jaren later.

Met de aanleg van het Kanaal door Zuid-Beveland, dat in 1862 werd geopend door koning Willem III, veranderde er veel. Het dorp groeide hard en veel mensen vonden werk horend bij het kanaal. Telde Wemeldinge in 1847 nog slechts 873 inwoners, in 1866 waren dat er precies 1000. Het dorp groeide sterk in de richting van het kanaal. Dat ging in de 20e-eeuw zo verder.

Op 1 januari 1970 verloor Wemeldinge bij een gemeentelijke herindeling zijn zelfstandigheid en werd het één van de kernen van de gemeente Kapelle. De gemeente Kapelle telt in totaal 4 kernen: Kapelle, Biezelinge, Wemeldinge en Schore.

Na de opening van het Schelde-Rijnkanaal verminderde de scheepvaart door het Kanaal door Zuid-Beveland, dat eens het drukst bevaren kanaal van heel Europa was, sterk. Vervolgens werd het kanaal verbreed, gedeeltelijk naar het oosten verlegd en werd het sluizencomplex gesloten. Dat was een ernstige klap voor Wemeldinge, omdat er veel werkgelegenheid verloren ging. Nog altijd is de land-en tuinbouw voor Wemeldinge van belang, daarnaast probeert de gemeente Kapelle de recreatie verder te ontwikkelen om zo nieuw werk te scheppen.